Condiţiile de utilizare

Limitările la garanţiile emise şi responsabilităţile incluse

 

Utilizatorii siteului Funai fac aceasta pe propriul lor risc. Funai a manifestat o grijă deosebită în pregătirea documentelor, fotografiilor, materialelor video, programelor, legăturilor şi a altor informaţii care sunt furnizate pe site. Totuşi, Funai nu garantează că informaţiile furnizate pe site nu conţin erori şi că nu sunt inconsistente. Funai îşi rezervă dreptul de a face oricând modificări alt conţinutului siteului, în întregime sau parţial, fără o notificare în prealabil. Funai nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru problemele, pierderile sau pagubele care pot interveni datorită transferului de date sau alte informaţii de pe siteul Funai la calculatorul utilizatorului. Cele de mai sus sunt aplicabile de asemenea pentru vizitele la siteurile ale căror linkuri sunt prezentate pe siteul Funai. În anumite ocazii, utilizatorul poate întâmpina probleme precum funcţionarea inadecvată a siteului Funai; aceasta poate fi provocată de o lipsă de comunicare, specificaţiile calculatorului utilizatorului sau a programului instalat. Funai îşi rezervă dreptul de a suspenda sau termina întreţinere siteului oricând şi fără o notificare în prealabil.

Legături

 

Funai nu primeşte taxe pentru legăturile create pe siteul său. Totuşi, Funai nu are responsabilitate pentru legăturile de pe siteul său şi pentru întreţinerea adecvată a acestor legături.Politica noastră cu privire la legăturile de pe site este aceea că întregul conţinut poate fi accesat pe calea unei legături, acest link neintrând in interferenţă cu funcţionarea siteului sau creând neplăceri pentru Funai. Totuşi Funai, nu permite introducerea de legături cu cadre. Întreţinerea de legături gratuite către siteul Funai nu neagă în nici un fel dreptul Funai la conţinutul plasat pe site-ul său. Solicităm ca declaraţia de mai sus să fie pusă la fiecare legătură către siteul Funai.

 sus